Sklep internetowy ‘Lilie Wodne”, działający pod adresem http://www.liliewodne.com.pl prowadzony jest przez  Gospodarstwo Rolne „Lilie Wodne” Anita Kruszewska

ul. Polna 21A 87-630  Skępe, NIP 827-208-92-31

Szkółka jest gospodarstwem szkółkarskim i posiada status Rolnika Ryczałtowego

 

Słowniczek:

 

Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Gospodarstwo Rolne „Lilie Wodne” działający pod adresem: http://www.liliewodne.com.pl sprzedający towary za pośrednictwem Internetu;

Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Czas realizacji zamówienia - czas, w jakim Sklep przygotuje zamówienie i przekaże je przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy;

Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej dokonująca zakupów w Sklepie, posiadająca konto klienta;

Konsultant - osoba obsługująca Klienta w Biurze Obsługi Klienta (BOK);

Konto Klienta - baza zawierająca dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień, historię zamówień, preferencje klienta dotyczące wybranych funkcjonalności sklepu, dane dotyczące wpłat i nadpłat z tytułu zamówień;

Przelew tradycyjny - płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne lub na poczcie;

Przelew elektroniczny - płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line, za pośrednictwem systemów płatności on-line;

Przesyłka pobraniowa – płatność przy odbiorze przesyłki z zamówienia

Punkt Odbioru Roślin - punkt prowadzony przez Gospodarstwo Rolne „Lilie Wodne”, w którym można odebrać zamówienie zrealizowane przez Sklep

 

I.Przyjmowanie i realizacja zamówień.

 

1.Sklep prowadzi sprzedaż towarów i usług za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o towarach i usługach Sklep zamieszcza na stronie www.liliewodne.com.pl

2.Klientem Sklepu może być osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

3.Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę internetową www.liliewodne.com.pl 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę. Składanie zamówień przez Internet jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a.System operacyjny: Windows lub Linux (z konsolą graficzną) lub Mac OS

b.Procesor: 1 GHz

c.RAM: 1 GB pamięci RAM

d.Dysk twardy: 8,0 GB wolnego miejsca

e.Karta graficzna: 256 MB pamięci obsługująca rozdzielczość 1024x768

f.Sterowanie: klawiatura, mysz

g.Opcjonalnie: słuchawki

h.Łącze internetowe o przepustowości minimalnej: download 512 kbit/s, upload 128 kbit/s

i.Przeglądarka internetowa z obsługą Java Script IE (min. wersja 7) lub Google Chrome (min. wersja 13) lub Mozilla Firefox (min. wersja 10)

4. Do dokonywania zakupów w Sklepie niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej. Aby założyć konto Klienta należy uruchomić stronę internetową: https://liliewodne.com.pl/login.html i wypełnić formularz, w tym podać adres email i określić hasło do konta.

5.Klient, przesyłając do Sklepu zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów lub usług ze Sklepem. Wysłane przez Sklep potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej.

6.W celu złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest dokonać:

       a.wyboru zamawianych towarów lub usług,

       b.wyboru sposobu dostawy oraz adresu dostawy i adresu, na jaki ma być wystawiony rachunek (mogą to być różne adresy),

      c.wyboru sposobu płatności.

 7.W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem w magazynie, u dostawców Sklepu lub z innych przyczyn i braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep zawiadomi o tym fakcie Klienta najpóźniej w terminie 7 (siedmiu) dni licząc od daty zawarcia umowy i zwróci wpłacone pieniądze. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia.

 8.W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem w szkółce oraz z  innych przyczyn uniemożliwiających realizację zamówienia w czasie przewidzianym w tym, Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. Klient ma następujące możliwości:

a. częściowa realizacja - wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zrealizowanie zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych towarów, Sklep zostaje zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia na towary niedostępne,

b .anulowanie całości zamówienia - wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zwolnienie Sklepu z obowiązku Realizacji zamówienia.

9.Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

II. Zmiany w zamówieniach.

1.Klient może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować do momentu przekazania zamówienia do wysyłki. Wprowadzanie zmian możliwe jest poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta za pośrednictwem formularza kontaktu na stronach pomocy lub telefonicznie.
2.Zmiany zlecane w inny sposób niż za pośrednictwem formularza kontaktu będą wprowadzane wyłącznie po zweryfikowaniu Klienta jako właściciela konta. Modyfikacje dotyczące: adresu Klienta, adresu dostawy oraz zawierające polecenia zwrotu należności będą przyjmowane tylko poprzez formularz kontaktu na stronach Pomocy po uprzednim zalogowaniu się na konto Klienta.

III.Ceny towarów.

1.Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu:

a.podawane są w złotych polskich,

b.są cenami niepodatkowanymi z mocy ustawy podatkiem VAT,

c.nie zawierają informacji dotyczących ewentualnych opłat celnych,

d.nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy.

2.Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia

3.Sklep zastrzega sobie prawo do przeprowadzania akcji promocyjnych i wyprzedaży i wprowadzania w nich zmian zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulaminami. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

4.Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.

5.Koszty dostawy zostaną uwzględnione w cenach towarów proporcjonalnie do ich wartości. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób. Aktualna tabela zawierająca informacje o kosztach dostawy dostępna jest w regulaminie wysyłek

IV.Czas realizacji zamówienia.

1.Jest to czas (7 dni roboczych), który upływa od przyjęcia zamówienia do realizacji do momentu przekazania paczki ze Sklepu do przewoźnika realizującego dostawę, uwzględniane są tylko dni robocze. Zamówienia przedsezonowe składane  w terminie od 1 stycznia  realizowane są  od 20 kwietnia w kolejności składanych zamówień. Na terytorium Polski zamówienie może być dostarczone, według wyboru Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej

3.Do krajów Unii Europejskiej zamówienie może być dostarczone przez firmę kurierską za osobnym uzgodnieniem z Klientem 4.Do krajów poza Unią Europejską zamówienia nie są dostarczane ,wchodzi tu tylko odbiór osobisty w siedzibie naszego gospodarstwa .

5.Ze względu na rodzaj towarów, Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form dostawy.

6.Sprawdzenie stanu przesyłki i określenie charakteru naruszenia lub zniszczenia opakowania dokonane w obecności kuriera, w tym sporządzenie protokołu szkody, ułatwi Sklepowi rozpatrzenie reklamacji.

V.Formy płatności. Rozpoczęcie realizacji zamówienia.

  1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:

a. płatność przy odbiorze. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po zakończeniu procesu składania zamówienia,

b. zapłata po otrzymaniu towaru wraz z rachunkiem    

c. przelew bankowy, przelew elektroniczny. Preferowanym sposobem płatności jest płatność na podstawie faktury po dostarczeniu towaru.  Realizacja zamówienia nie jest powiązana z przedstawieniem zapłaty za towar i jest wysyłana niezależnie od niego.

2. Zamówienia z dostawą poza terytorium Polski mogą być opłacone wyłącznie poprzez przedpłatę na podstawie wystawionego rachunku. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności.

 

4.W przypadku wybranych towarów Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form płatności za zamówienie.

VI.Reklamacje.

1.Towary są objęte gwarancją producenta – Gospodarstwo Rolne „Lilie Wodne”.

2. Jeżeli otrzymany towar jest wadliwy, Klient może skorzystać, według swojego wyboru, z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u nas w siedzibie oraz korzystając z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową. Uprawnienia gwarancyjne i uprawnienia przysługujące Klientowi od sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową są uprawnieniami od siebie niezależnymi.

3.W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie. Uprawnienie to przysługuje w ciągu 14 dni od daty doręczenia towaru, pod warunkiem zawiadomienia Sklepu o niezgodności w ciągu 7 dni  od jej wykrycia.

4.W takim przypadku Klient powinien odesłać towar przesyłką pocztową ekonomiczną na adres Sklepu „Lilie Wodne”, Gospodarstwo Rolne „Lilie Wodne” ul: Polna 21 87-630 Skępe

5.Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu z opisem reklamacji (wzór na odwrocie rachunku).

6.Sklep, niezwłocznie jednak najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy. Jeśli nie będzie to możliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru) P rozpatrzeniu reklamacji sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru oraz koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego (paczka ekonomiczna),

VII. Prawo odstąpienia od umowy.

1.Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. W Sklepie liliewodne.com.pl Klient, o którym mowa wyżej, może zrezygnować z zakupu w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Klient powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy na piśmie oraz dokonać zwrotu towaru do Sklepu.

2.Zwracane towary muszą być w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. Klient powinien postępować z towarem mając na uwadze, konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu. W przypadku roślin konieczna jest opieka nad nimi podlewanie oraz odpowiednie traktowanie.

3. Zwracany towar należy odesłać najpóźniej w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy wraz z oświadczeniem o zwrocie (wzór oświadczenia na odwrocie rachunku) na adres: „Lilie Wodne”, Gospodarstwo Rolne „Lilie Wodne” ul: Polna 21 87-630 Skępe

4. Sklep dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych, zgodnie z zasadami opisanymi w Dziale VIII Zwrot należności Klientom. Nadpłaty.

VIII. Zwrot należności Klientom. Nadpłaty.

1.W przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sklep do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta na konto Sklepu, zwrot ten następuje maksymalnie w ciągu 7 dni roboczych.

2.Jeżeli Klient dokonał płatności przelewem elektronicznym lub tradycyjnym  zwrot należności następuje na rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność. W przypadku płatności przy odbiorze lub gdy z przyczyn niezależnych od Sklepu identyfikacja rachunku bankowego, z którego nastąpiła płatność jest niemożliwa, zwrot nastąpi na konto Klienta w Sklepie (nadpłata) Nadpłata z konta Klienta zostanie przekazana na rachunek bankowy Klienta wyłącznie na podstawie jego dyspozycji. Dyspozycja przekazywana jest do Sklepu za pośrednictwem formularza kontaktu na stronach Pomocy po uprzednim zalogowaniu się na koncie Klienta. Sklep zastrzega sobie prawo do zweryfikowania tożsamości Klienta składającego polecenie zwrotu.

                   3.W przypadku powstania nadpłat na koncie Klienta obowiązują następujące zasady zwrotu:

a.nadpłata przekraczająca 5,00 (słownie: pięć) złotych może być wykorzystana na zakupy w Sklepie lub zwrócona na zasadach opisanych w punktach 1 i 2,

b.nadpłata o wartości pomiędzy 1,00 (jeden) zł, a 5,00 (pięć) zł może być wykorzystana na zakupy w Sklepie,

c.nadpłata poniżej 1,00 (jeden) zł może być wykorzystana na zakupy w Sklepie w ciągu 6(sześciu) miesięcy od powstania nadpłaty. W każdym przypadku, na życzenie Klienta, zwrot nadpłaty może nastąpić w kasie Sklepu po uprzednim umówieniu terminu wypłaty z Biurem Obsługi Klienta.

4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub opóźnienie terminu zwrotu, jeżeli Klient, pomimo wezwania przesłanego na jego adres mailowy, nie wskaże numeru konta bankowego, na które ma nastąpić wpłata lub gdy nie przekaże Sklepowi wszystkich danych koniecznych do dokonania wpłaty. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta.

5. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie e-maila z informacjami dotyczącymi realizacji zamówień, jeżeli powyższe spowodowane jest przyczynami leżącymi po stronie Klienta (np. przepełniona skrzynka mailowa).

6.Zmiany w zamówieniu Klient może dokonywać do momentu dokonania wysyłki . W zamówieniu możliwe są następujące modyfikacje.

a.dodanie do zamówienia innych roślin,

b.usunięcie roślin z zamówienia,

c.zmiana formy płatności,

d.zmiana adresu na rachunku.

7.Klient ma prawo do rezygnacji z zamówienia (odstąpienia od umowy):

a.w każdym czasie jeżeli zamówienie nie zostało przez niego opłacone,

8.W przypadku rezygnacji z zamówienia (odstąpienia od umowy) opłaconego przez Klienta, Sklep dokona zwrotu wpłaconych środków na rachunek bankowy wskazany przez Klienta zgodnie z zasadami opisanymi w Dziale VIII Zwrot należności Klientom. Nadpłaty.

 

W zakresie nieuregulowanym w niniejszym dziale mają zastosowanie odpowiednio zapisy pozostałych działów Regulaminu.

IX. Dane osobowe.

1.Składając zamówienie w Sklepie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie sklepu „Lilie Wodne”  (liliewodne.com.pl)  oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

2.Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

3.W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody dane osobowe będą przetwarzane przez Sklep w celu informowania Klienta o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w Sklepie.

4. Klienci Sklepu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia. Ochrona danych osobowych.

X. Postanowienia końcowe.

1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Gospodarstwem Rolnym „Lilie Wodne”

2.Towary prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacja o towarach zamieszczona na stronach Sklepu nie oznacza, że towary są dostępne w magazynie Sklepu.

3.Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych. Sklep wykorzystuje pliki cookies do obserwacji sposobów użytkowania strony internetowej liliewodne.com.pl.  Rodzaje plików cookie, z których korzysta Sklep to:

a.Cookies sesji - działają tylko podczas przeglądania stron serwisu umożliwiając tym samym prawidłowe ich funkcjonowanie,

b.Cookies trwałych - pozostają na komputerze po odwiedzeniu strony liliewodne.com.pl.

c.Cookies podmiotów zewnętrznych - umożliwiają dostosowanie wyświetlanej strony do preferencji Klienta

5.Klient ma możliwość korzystania ze strony internetowej bez wykorzystywania mechanizmu cookies, ale może to oznaczać, że niektóre funkcje lub usługi Sklepu nie będą działać poprawnie. Jeśli Klient nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies powinien, w dowolnym momencie, zaznaczyć w ustawieniach przeglądarki opcję odrzucania plików cookies lub sygnalizowania ich przesłania.

 

6.Ewentualne spory pomiędzy Klientem a Sklepem, zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 roku (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.)

7.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r., poz.1176, z późn. zm.) oraz przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw Konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 z 2000r. ,poz.271 z późn. zm.).

8.Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie www.liliewodne.com.pl. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

Zapraszamy do korzystania ze stron Pomocy, gdzie przedstawiliśmy odpowiedzi na najczęściej zadawane przez Klientów pytania.

                                                                       Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 15 grudnia  2014 roku.